Yönetim Kurulu Başkanı’mız Çimen YILDIRIM DOĞAN, Medikal News’in konuğu oldu!

Yönetim Kurulu Başkanı’mız Çimen YILDIRIM DOĞAN, Medikal News’in konuğu oldu! Dora Biyoteknoloji AŞ hakkında detaylı bilgi veren Çimen Hanım, ilerleyen yıllardaki hedeflerimiz hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Dora Biyoteknoloji, kişisel sa isel sağlığı iyileştirmek için ülkede ilklere imza atıyor.”

“Avrasya Doku Bankası olarak,Türkiye’de kendi kaynaklarımızı kullanarak, Ortopedi, Genel Cerrahi,Ortodonti, Beyin Cerrahi ve Plastik Cerrahi gibi tıbbın önemli alanlarına katkıda bulunuyoruz. Merkezimiz uluslararası standartlara uygunolarak tasarlanmıştır, ayrıca işleme, depolama ve dağıtım hizmetleri aynı merkezden yapılmaktadır.”

  • Neden Dora Biyoteknoloji ve doku bankası?

Yeni yüzyılda uluslararası ilişkiler ve değişen dünya dengeleri ile globalleşen sermaye, geleceğin kaderinin ekonomi olduğunu ortaya koydu. Bu değişim ve dönüşüme, katma değeri yüksek üretim ile katılabilenler ayakta kalacak, katılamayanlar ise yoksulluğu yaşayacaklardır.

Bugün dünya nüfusunun yüzde 4.2’sini oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki sermayenin yüzde 29.4’ünü kontrol ediyor. Bizim ülke nüfusumuz, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’idir. Kontrol edebildiğimiz sermaye ise sadece yüzde 0,63’tür. Bize hiç yakışmayan bu tablonun nedeni; oluşturamadığımız bilgi toplumu, bilgi ekonomisi ve katma değeri yüksek üretimdir. Katma değeri yüksek üretim, ekonominin her alanında olabilir. Biz de bu savdan yola çıkarak, bugüne kadar dışa bağımlı olduğumuz sağlık, ekonomi, sosyal ve siyasal boyutları önemli olan bu sektörde çalışma başlattık.

Bugün memnuniyet ve gururla söyleyebiliriz ki bu alanda, dünya ile rekabet edebilecek seviyede, katma değeri yüksek üretim yapıyoruz. Çok çalıştık, yorulduk ama başardık…

  • Dora Biyoteknoloji AŞ (Avrasya Doku Bankası) ne zaman kuruldu? Faaliyet alanından bahseder misiniz?

Tüm dünyada, özellikle Amerika ve Avrupa’da bulunan doku bankaları, çeyrek asırdan fazla bir süredir insan yaşam kalitesini artıran bağışlanmış ve işlenmiş insan dokularını klinik uygulamalara sunmaktadır. Dora Biyoteknoloji AŞ (Avrasya Doku Bankası) olarak, 2014 yılından beri yürüttüğümüz AR-GE projemizin başarılı sonuçlanmasının akabinde kurduğumuz tesiste, insan kaynaklı dokuların işlenmesini ve kliniğe aktarılması konusunda hizmet vermekteyiz.

Avrasya Doku Bankası olarak Türkiye’de kendi kaynağımızı kullanarak; ortopedi, genel cerrahi, ortodonti, beyin cerrahi ve plastik cerrahi gibi tıbbın önemli alanlarına katkıda bulunuyoruz. Merkezimiz uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca işleme, depolama ve dağıtım hizmetleri aynı merkezden yapılmaktadır. Tesisimizde ileri teknoloji barındıran PASCO2 sistemi kullanılmaktadır. Özetle Süperkritik Karbondioksit Sistemi olarak adlandırılan, Amerika’da ve Avrupa’da bulunan en iyi doku bankalarının kullandığı bu yöntem, dokunun güvenliği için büyük bir önem arz etmektedir. Bankamızdaki tüm dokular, uluslararası standartlarda sağlık ve güvenlik önlemleri ile temin edilmekte ve işlenmektedir. Hayat kalitesini yükseltmek adına kurduğumuz Avrasya Doku Bankası, kişisel sağlığı iyileştirmek için yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam etmektedir.

  • Avrasya Doku Bankası’nın işleyişini anlatır mısınız? Dokuları nasıl işliyorsunuz?

Dora Biyoteknoloji AŞ (Avrasya Doku Bankası) kurulduğu günden bugüne kadar birçok insan kaynaklı doku ürünlerinin (allogreft) AR-GE, üretim ve ihracat faaliyetlerini gerçekleştiren ve farklı insan kaynaklı greft ürünün üretilebilirliği anlamında Türkiye’nin ilk ve en yüksek kapasiteli doku bankasıdır. Avrasya Doku Bankası şu ana kadar kemik, tendon, kıkırdak, membranlar ve menisküs gibi dokuların ve bu dokular ile üretilen allogreftlerin işlenmesinde önemli bir kapasiteye ulaşmış, birçok allogreft ürünü sayısız hastaya güvenli olarak nakledilmiş ve çok ciddi başarılara ulaşmıştır. Bu başarılarda Avrasya Doku Bankası’nın yetkin ekibi, eşsiz altyapısı ve sahip olduğu know-how’ın büyük bir payı vardır. Özellikle üretim sürecinde kullanılan Süperkritik Karbondioksit teknolojisi ile temizleme işlemleri sayesinde yüksek güvenilir ürünler ile pazarda büyük pay sahibi olmuştur. 

Dora Biyoteknoloji AŞ tarafından üretilen dental, ortopedik, spor cerrahisi ve yara bakımı allogreft ürünleri birçok platformda yoğun ilgi görmekte, her geçen gün kullanıcılar/hekimler/cerrahlar tarafından çok olumlu geri dönüşler almaktadır. Şirketimiz ürün portföyünü genişletmek ve farklı cerrahi operasyonlara ürün sağlayabilmek için yeni ürünlerin AR-GE çalışmalarına devam ederken mevcut ürünlerinin Türkiye ve dünya pazarında çok daha tanınır hâle gelmesi için organizasyonlara katılarak ürünlerinin tanıtımlarını gerçekleştirmektedir.

  • Kemik allogreftlerin cerrahideki avantajları nelerdir?

Kemik allogreftleri; dental, ortopedi ve spinal cerrahi alanlarında küçük defektlerden tümör rezeksiyonu sonrasında oluşan büyük kemik dokusu kaybına kadar her türlü vakalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun yıllardır allogreft ürünler birçok cerrahide kullanılmaktadır ve daha az sınırlı kaynak olması, kemik dokusunun yapısal rejenerasyonuna izin vermesi ve hızlı şekilde yeni kemik oluşumunu desteklemesi gibi avantajları ile hâlen oldukça iyi bir alternatiftir. Son yıllarda kullanılan allogreft ürünlerin piyasadaki sayıları sürekli artmakta, Avrupa’da ise allogreftler hâlen en büyük kemik ikamesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemik allogreftleri yalnızca mineralize kaynak değil aynı zamanda yapısal proteinlerin ve diğer biyolojik makromoleküllerin de eşsiz kaynaklarıdır. Kemik allogreftlerinin ilk ve en önemli kullanım amacı, konak ile greft arayüzünde ve kemik greftinin gözenekli yapısı içinde yeni kemik oluşumu için konakçı yataktan bir iyileşme yanıtı başlatmaktadır. Bu noktada kullanılan allogreftlerden istenen diğer özellikler mekanik mukavemetini koruması (mekanik stabilite) ve damarlanmaya yüksek oranda izin vermesidir. Allogreft ürünlerden istenen bu eşsiz özellikler allogreftlerin üretim proseslerinin oldukça hassas ve uzmanlık gerektirmesini beraberinde doğurmaktadır. Ayrıca üretim sürecinde dokuların yapısal proteinlerinin çok yüksek oranda korunması ve mekanik özelliklerinin minimum ölçüde azalması zorunludur.

  • Allogreft ürünler güvenli mi? Donör kabul etme prosedürlerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle belirtmek gerekir ki insan kaynaklı doku (allogreft) ürünlerinin transplantasyonunda, uyguladığımız prosesler sayesinde organ naklinde olduğu gibi bir uyum süreci beklenmez. Allogreft ürünlerin kullanımında en çok karşılaşılan kaygı, hastalığın taşınması ve güvenliktir. Virüs gibi ajanların hastaya taşınması riskini ortadan kaldırmak için donörler spesifik tanı testleri ile detaylı olarak değerlendirilmelidir. Avrasya Doku Bankası (Dora Biyoteknoloji AŞ), allogreft ürünlerinin üretimi için yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde lisanslı olarak faaliyet gösteren doku bankalarından donör kabul etmekte, ayrıca tüm potansiyel donörler için çok sayıda hastalık tanısı analizlerini eksiksiz gerçekleştirmektedir. Yapılan bu detaylı ve hassas analizler sonrası hiçbir risk teşkil etmeyen donörlerin dokuları tesisimize kabul edilmektedir. Avrasya Doku Bankası olarak dental ve ortopedi cerrahi uygulamalarında kullanılmak üzere birçok insan-kaynaklı greft (allogreft) üretimi gerçekleştirmekteyiz. Dental ürün gruplarımızda farklı partikül boyutlarına ve hacime sahip “Kortikal, Kansellöz veya Kortikal-Kansellöz Çipsler” bulunmaktadır. Bu ürünler hekimlerin tercih ettiği partikül boyutlarında ve hacimlerde üretilebilmektedir. Ayrıca dental alanda kullanılmak üzere geliştirilmiş, “Demineralize Kemik Matriksi” allogreft ürünlerimizde yine granül formunda birçok hacimde ürünler mevcut olmakla birlikte Küp, Strip ve Macun (Putty) formlarında ürünlerimiz de bulunmaktadır. Avrasya Doku Bankası’nın tüm ürünleri Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izinler kapsamında üretilmektedir. Ayrıca tüm ürünler UBB sistemine kayıtlıdır. Avrasya Doku Bankası allogreft ürünleri, yüksek biyouyumluluk özelliklerine sahip olduklarından ve hastaların kemiklerinde re-modelling (yeniden modellenme) imkânı sağladıklarından birçok dental cerrahi alanında yaygın kullanım görmektedir. Avrasya Doku Bankası dental allogreft ürünleri %100 insan kaynaklı olduğundan hasta dokusuna oldukça yüksek oranda benzerlik göstermekte, aynı zamanda doğal kemikteki gözenekli yapı ve yapısal mukavemet birebir olarak sağlanmaktadır. Ayrıca Avrasya Doku Bankası ürünleri steril olarak sunulmaktadır ve herhangi bir immün baskılayıcı tedaviye kesinlikle ihtiyaç duyulmamaktadır.

  • PASCO2 teknolojisi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Tüm dental ürünlerimizin üretiminde PASCO2 olarak adlandırılan Süperkritik Karbondioksit Sistemi kullanılmaktadır ve bu sayede geleneksel doku işleme yöntemlerinden olan ve hâlen birçok doku bankasında kullanılan kimyasallar ile yıkama işlemlerinden kaçınılmaktadır. Bu kimyasal ajanlara maruz kalmayan insan dokularının mekanik mukavemet özelliklerinde herhangi bir kayıp olmaması ciddi bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu teknoloji sayesinde insan dokusunun yapısında bulunan ve final ürünün içeriğinde istenmeyen tüm bileşenler uzaklaştırılabilmektedir. Avrasya Doku Bankası olarak Süperkritik Karbondioksit Sistemi sayesinde dokunun makromoleküler yapısında minimum manipülasyon ile hastaların hayat kalitesini artıran ürünler üretmekteyiz.

  • Ürünlerinizin tanıtımları için neler yapıyorsunuz?

Dora Biyoteknoloji AŞ ürünlerin tanıtımı kapsamında Türkiye’de ve farklı ülkelerde düzenlenen cerrahi kongreler ve sempozyumlara katılım sağlamakta, ayrıca yine Türkiye ve diğer ülkelerde düzenlenen dental, ortopedik, medikal alanlarındaki fuarlara da katılmaktadır. Dora Biyoteknoloji AŞ, 2023 yılının şubat ayında Dubai, World Trade Centre içerisinde gerçekleştirilen AEEDC (The UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition) Fuarı’na ve mart ayında Almanya’da düzenlenen IDS (International Dental Show) organizasyonuna katılım sağlayarak sektördeki birçok firma ve hekim ile yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi.

  • Ürünlerinizin ihracatı konusunda neler söylersiniz?

Dental, ortopedik, spor cerrahisi ve yara bakımı gibi çeşitli alanlara yüksek kalitede ürünler üreten Avrasya Doku Bankası, Türkiye’nin bu alandaki allogreft ihtiyacını yüksek oranda karşılar iken yurt dışı pazarına da ciddi oranlarda ihracat gerçekleştirmektedir. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa’da 15’ten fazla ülkenin pazarları için önemli ihracat rakamlarına ulaşan Dora Biyoteknoloji AŞ bu anlamda da Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Profesyonel ekibimiz ile yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kvkk